Stona domowa pasjonaty i entuzjasty IT.

Antymateria, moje spojrzenie


Styczeń 2019

Moje przemyślenia, bez wgryzania się w szczegóły:

Źródłem powstawania antymaterii jest pole grawitacyjne (magnetyczne).

1. Wyładowanie atmosferyczne (burza, cyklon) - antymateria (->) masy powietrza.
2. CERN odpowiednie "rozkręcenie" po okręgu cząsteczek wodoru powoduje powstanie antymaterii jako produktu ubocznego zderzenia cząstek w śladowej ilości.
3. Reakcja jądrowa rud URANu powoduje powstanie antymaterii w ilości znikomej.

Antymaterie przechowuje się w pojemniku szklanym z zamknięciem w pułapce magnetycznej.