<Welcome, Witaj

[EN] The site is devoted to my work and interests. You can read about how I work and what technologies I licked in the section down. You can contact me (quick phone or email contact at the top of the page) to exchange views or hire me as a freelancer or employee in your business. What exactly does it mainly deal with computer science and broadly understood automation, you will find more info about me on this page. Regards Maciej 'pvalue'.

[PL] Strona poświecona jest mojej pracy i zainteresowaniom. Jak pracuje i w jakie technologie liznąłem poczytasz poniżej, jest to strona prywatna, obecnie nie prowadze działanosci gospodarczej. Możesz się ze mną skontakować (u góry strony szybki kontakt telefoniczny czy mailowy), aby powymieniac poglądy czy też wynajać mnie jako freelancera lub pracownika w swoim bussinesie. Czym sie konkretnie zajmuje głównie informatyką oraz szeroko pojęta automatyką, znajdziesz wiecej info o mnie wertując tą stonę. Pozdrawiam Maciej 'pvalue'.

Budowanie freelancer Team


Szukam ludzi (freelancerów, jednosobowa działalność lub uz) w celu utworzenia 3-4-5 osobowego teamu produkcyjnego (oprogramowanie) głownie strony www
Moje ścieżki rozwoju -> C++ (4/10), PHP (6/10), ZEND2/3 (6/10), Symphony (2/10), Jquery (3/10), jeżeli masz jakies propozycje pisz smiało...


Open Source
Wizja wykorzystania oprogramowania open source, czy uczestnictwa w społecznościach oprogramownia, jest elementem mojego hobby, wykonywanym w czasie wolnym. Pomaga w edukacji i nawiązaniu kontaków w społecznościach.model matematyczny pragmatyzm techniczny)

Ludzie pytają mnie co to za pragmatyzm techniczny (eng. pragmatic techniques) - jest to jak gdyby kontynuacja szkoły konstruktorskiej Janusza Dietricha (jeszcze filozofia), polegająca na kierowaniu się pragmatyzmem w technologii i technice. Głównym założeniem nie jest system jak w przypadku szkoły J. Dietricha (od ogółu do szczegółu oraz pewien isomorfizm) tylko Model (modelowanie matematyczne, model biznesowy, model czarnej skrzynki). Jest to pochodna systemu (MDD) model driven development Jednym z kluczowych pojęć w procesie tworzenia abstrakcji – modelu – rozwiązania jest pojęcie metamodelu. Metamodel to abstrakcja budowana w oparciu o klasy elementów systemu I tak np. tezy:

- odpowiednio zaprogramowany komputer, wolny od błędów, może być w pełni pragmatyczny (perfekcyjnie ścisły)
- techniczno-ludzka zdrowo-rozsądkowość
- umiejetność modelowania (wykonania modelu) analogiczna z wrażliwą analizą stanu i działania modelu

Model pragmatyczny (eng. Pragmatic Model)(~model uniwersalny)
jest to odpowiednio spreparowany abstrakcyjny model neuronowo-rozmyty osadzony w sandboxie

model matematyczny -> uogólniony model analityczny
model biznesowy -> głownie kalkulacja kosztów, być moze ryzyka
model heurystyczny -> bot analityczno-lingwistyczny wykorzytujący nie konwecjonalne metody typu burza mózgów,
wagi i rzut kostką (neuronowe), nazwa bota kartagina
model logiczny -> głownie techniki cyfrowe
model predyktywny - Logika efektuacji to jest sposobem myślenia i działania typowym dla doświadczonych przedsiębiorców
- problem optymalizacji (redukcji) modeluZnam ~ C++, PHP5, ZEND3
Chce poznać ~ OPENGL, JAVA

-------------------------
Teoria (zainteresowania)
Teoria obliczeń, MES, Sieci neuronowe-rozmyte, algorytmy genetyczne, Fraktale, Mogę o tym porozmawiać jednakże badań czy testów nie prowadze.

Chce poznać ~ Algorytmy biomimetyczne